DOKTORLARIMIZ

DOKTORLARIMIZ 2018-11-06T14:45:51+00:00

Prof. Dr. Bekir Atik

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve El Cerrahisi Uzmanı

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997-2002 yılında Gaziantep Ü. Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalını kurdu. 2003 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesinde yardımcı doçent, 2007 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesinde doçent oldu. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim dalında kurucu öğretim üyesi olarak görev aldı. Aynı üniversitede 2013 yılında profesör oldu. 2013 yılında Medeniyet Üniversitesi Mikro Cerrahi eğitim ve araştırma laboratuarını kurdu. 100 ün üzerinde yerli ve yabancı cerraha mikrocerrahi eğitimi verdi.

Prof. Dr. Abdülkadir Koçer

Nöroloji, Algoloji ve Vasküler Nöroloji (İnme) Uzmanı

1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji uzmanı oldu. 2006 yılında Nöroloji Doçenti unvanını almıştır.
Sonrasında 4 yıl süreyle Düzce Tıp Fakültesi AD Başkanlığını yürütmüş ve 2007 yılında da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Elektrodiyagnostik Nöroloji Yüksek Lisans programını bitirmiştir.
2010 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroloji AD başkanlığına kurucu başkan olarak atanmıştır. Doçent unvanı aldıktan sonra çalışmalarını klinik nörofizyoloji, ağrı ve hareket bozuklukları üzerinde yoğunlaştırmıştır. 2011 yılında Algoloji (Ağrı) ve Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı unvanlarını almıştır.
2015 yılında TBDH ve TND tarafından verilen Vasküler Nöroloji (İnme) Uzmanı unvanını almıştır.
2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Profesör kadrosuna atanan Dr. Koçer, 2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD’na kurucu bölüm başkanı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Kürşat  Uzun

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı

18.11.1967 Çorum doğumlu, ilk, orta ve liseyi Diyarbakır’da okudu. Tıp eğitimini 1984-1990 yıllarında Gazi Ü. Tıp Fakültesinde gördü. Göğüs Hastalıkları Uzmanlığını Selçuk Ü. Tıp Fakültesinden 1996 yılında aldı. Yoğun Bakım Uzmanlığını 2012 yılında Sağlık Bakanlığından aldı. Yardımcı doçent unvanını 1996 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesinde, doçent unvanını 2002 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesinde ve profesör unvanını 2007 yılında Selçuk Ü. Meram Tıp Fakültesinde aldı. Yoğun Bakım eğitimi için 7 ay Amerika Birleşik Devletlerinde bulundu.

Prof. Dr. Turan Uslu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1990 yılından beri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olarak çalışmaktadır.Prof. Dr Turan USLU; kas iskelet sistemi sorunları, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik ağrı sendromları, çene eklemi ağrıları, bel ve boyun fıtıkları, omurga hastalıkları, osteoporoz gibi pek çok hastalıkla primer olarak ilgilenmektedir. Epidural ağrı tedavisi, sakroiliak eklem enjeksiyonları, çeşitli yumuşak doku ve eklem içi enjeksiyonları Prof. Dr. Uslu tarafından sıklıkla başvurulan tedavi yöntemleridir.

Prof. Dr. Reha Erkoç

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

1986 yılında Uludağ Ü. Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Nefroloji uzmanlığını İstanbul Ü. Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim dalından aldı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesinde Yardımcı doçent oldu. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesinde doçent, 2004 yılında da aynı üniversitede profesör olmuştur. 2010-2016 yılları arasında Bezmialem Ü. Tıp Fakültesinde çalışmıştır. 2000-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Böbrek Nakli konusunda eğitim görmüştür.